Klik hier voor het artikel ‘Uitleg rechter aan kind”

Wat een scherpe blik van deze rechter! In zijn uitleg weet hij zowel het kind te erkennen als te begrenzen. Dit zorgt voor veiligheid! Mooi hoe hij hierin tot voorbeeld is.

In de jaren dat ik als jeugdreclasseerder/gezinsvoogd mocht werken kwam ik dit soort situaties regelmatig tegen. Nu kom ik dit soort voorbeelden tegen in mijn werk met volwassenen binnen mijn praktijk en binnen de verslavingszorg. Niet altijd met dezelfde geschiedenis, wel is het (bijna) altijd zo dat er geen verantwoordelijkheid is genomen door volwassenen daar waar het genomen moest worden.

Hierdoor ontwikkel je (logisch!) ongezonde patronen/copingsmechanismen.
Als jeugdreclasseerder/gezinsvoogd probeerde ik ouders hiervan bewust te maken. Nu probeer ik volwassenen bewust te maken van wat het kind in hen nodig heeft. Samen zoeken we naar hoe zij het kind in zich kunnen erkennen en begrenzen. Zodat er veiligheid ontstaat en patronen doorbroken kunnen worden.